Autoritatea Aeronautică Civilă Română


Şos. București-Ploiești nr. 38-40, sector1, Bucureşti
Orar: Luni - Joi: 08:00 - 16:00
Vineri: 08:00 - 13:30
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)

   


Autoritatea Aeronautică Civilă Română
are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale, la care statul român este parte.


 


Director General AACRVîrlan Claudia

Secretar ŞefAdina BâlaControlori de Trafic
 • Sistemul de licențiere a controlorilor de trafic aerian cuprinde cerințele şi procedurile de emitere şi reînnoire a documentelor de calificare care autorizează personalul ATC să furnizeze servicii de traffic aerian în România.
 • Licențierea personalului ATC reprezintă una din metodele prin care AACR asigura menținerea siguranței zborului, asigurând astfel ca întreg personalul implicat este autorizat corespunzător. Reglementarea RAC-LCTA conține cerințele necesare licențierii acestei categorii de personal aeronautic.
 • Cererile de examinare trebuie completate în limba româna si transmise la AACR de către agentul aeronautic, direct, prin posta sau fax, cu cel putin 25 zile înainte de data examinării.
 • Solicitanții vor completa doar prima pagina din cererea de examinare, pagina a doua conținând disciplinele corespunzătoare tipului de examene susținut (emitere inițială, reînnoire).
Condiții minime:

    * vârsta: 18 - 20 ani
    * experiența: curs de pregătire specific, aprobat de AACR şi 3 luni experienţă practică într-o unitate ATC
    * medical: clasa III

Personal aeronautic navigant

Piloți de aeronave (avioane, elicoptere, planoare, baloane libere).

 • Licențierea piloților de avioane şi elicoptere se efectuează în conformitate cu reglementările europene JAR FCL 1, 2 si 3, iar piloții de planoare şi baloane, în baza reglementarii naționale RACR LPAN2.
 • Cererile de examinare trebuie transmise la AACR cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de sesiunea de examinare. Solicitanții vor completa doar Secțiunea A din cereri, partea B din cererile de examinare teoretică cuprinzând disciplinele specifice fiecărui tip de examinare (emitere inițială, revalidare, reînnoire sau calificare).
 • Direcția de Licențiere coordonează şi activitatea de autorizare a școlilor de instruire a personalului aeronautic si autorizare a examinatorilor pentru licențiere.
 • Bazele de date cu întrebări nu sunt publice. Cu toate acestea, pentru licențele emise în baza JAR FCL1 şi 2, există publicat pe site-ul JAA un eșantion reprezentativ de întrebări, pentru fiecare disciplină în parte (vezi site-ul JAA).
 • Alte categorii de personal navigant (piloți de aeronave ultrausoare, parașutiști, etc) sunt licențiați de Aeroclubul României.
Condiții minime:

PPL

    * vârsta: 17 ani
    * experiență curs de pregătire specific la un FTO sau facilitate înregistrată şi minim 45 ore zbor
    * medical: clasa I sau II

Pilot planor:

    * vârsta: 16 ani
    * experiența: curs de pregătire specific, teoretic şi practic, în ultimele 24 luni
    * medical: clasa II


Pilot balon liber:


    * vârsta: 16 ani
    * experiența: curs de pregătire theoretic specific, în ultimele 24 luni şi practică în ultimele 12 luni
    * medical: clasa II


Echipaj cabină (însoțitori bord)

 •  Însoțitorii de bord care operează în România trebuie să fie deținătorii unei licențe emise sau validate de AACR în conformitate cu prevederile reglementării RACR LPN5.
 •  Cererile de examinare trebuie completate în limba româna şi transmise la AACR direct, prin poştă sau fax, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data examinării.
 •  Solicitanții vor completa doar Secțiunea A din cereri, partea B din cererile de examinare teoretica cuprinzând disciplinele specifice fiecarui tip de examinare (emitere inițială, revalidare, reînnoire sau calificare).
Condiții minime:

    * vârsta: 18 ani
    * experiența: curs de pregătire specific, aprobat de AACR
    * medical: clasa III

Meteorologi aeronautici şi personal tehnic pentru protecția navigației aeriene (PNA-TC)
 • Personalul care asigură service meteo pentru aviație, precum şi personalul tehnic pentru protecția navigației aeriene (PNA-TC) trebuie să dețină o licență corespunzătoare, emisă de AACR în conformitate cu prevederile RAC-LMET şi RACR-LPANCOM.
 •  Cererile de examinare trebuie completate în limba româna şi transmise la AACR direct, prin poştă sau fax, cu cel puțin 10 zile înainte de data examinării.
 •  Solicitanții vor completa doar prima pagina din cererea de examinare, pagina a doua conținând disciplinele corespunzătoare tipului de examene susținut (emitere inițială, reînnoire).
 •  Solicitanții care nu sunt angajați permanenți la un agent aeronautic civil, trebuie să prezinte o recomandare scrisă de la cel puțin 2 destinatori de licențe de personal PNA -TC sau de la un agent aeronautic civil.
 
Condiții minime:

Meteo

    * vârsta: 18 ani
    * experiență: curs de pregătire specific, aprobat de AACR
    * medical: clasa III

Personal tehnic pentru servicii de navigaţie aeriană

    * vârsta: 18 ani
    * experiență: curs de pregătire specific, aprobat de AACR
    * medical: general

Personal întreținere aeronave
 •  Personalul de întreținere aeronave trebuie să deţină o licența corespunzătoare activității desfășurate, licența emise de AACR, în conformitate cu prevederile reglementarii europene JAR-66 sau RACR-LPTA, după caz.
 •  Cererile de examinare trebuie completate în limba româna şi transmise la AACR de către agentul aeronautic, direct, prin poşta sau fax, cu cel puțin 25 zile înainte de data examinării.
 •  Solicitanții vor completa doar secțiunile specificate din cererea de examinare şi vor furniza documentele şi certificatele necesare, după caz (diploma de absolvire pentru pregătirea de bază, de specialitate, copie după LPTA).

Condiții minime:

    * vârsta: 18 ani
    * experiență: curs de pregătire specific, aprobat de AACR
    * medical: clasa IIIGalerie foto


Harta


comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai