Curtea de Conturi Bucureşti


Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi respectiv unităţilor administrativ-teritoriale, rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

 Principalele activităţi specifice ale Curţii de Conturi sunt cele de control şi de audit public extern. Auditul public extern cuprinde auditul financiar şi auditul performanţei. Acestea se exercită potrivit programului de activitate.Exercitarea activităţilor specifice de control, audit financiar şi audit al performanţei se realizează pe baza procedurilor de audit public extern cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi şi în standardele proprii de audit, detaliate în manualele de audit, elaborate şi aprobate de Curtea de Conturi. Standardele proprii de audit ale Curţii de Conturi sunt elaborate în baza standardelor de audit internaţionale, general acceptate.
 Acţiunile de control, audit financiar şi audit al performanţei se iniţiază din oficiu şi nu pot fi oprite decât de Parlament şi aceasta numai în cazul depăşirii competenţelor stabilite prin lege pentru Curtea de Conturi.


Misiunea noastră constă în exercitarea funcţiei de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, punând la dispoziţia Parlamentului, autorităţilor şi instituţiilor publice şi contribuabililor rapoarte privind utilizarea şi administrarea performantă a acestora în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Prin servicii de calitate în domeniul controlului şi auditului public extern, în vederea obţinerii şi furnizării de informaţii reale şi obiective privind legalitatea, eficienţa şi transparenţa utilizării fondurilor publice şi a celor reprezentând finanţări externe, urmărim promovarea responsabilităţii, a corectitudinii şi a celor mai bune practici în operaţiunile efectuate în legătură cu fondurile publice. Asigurăm îmbunătăţirea continuă a mecanismelor de control şi audit public extern, prin Rapoartele întocmite sprijinind Parlamentul în realizarea atribuţiilor sale constituţionale. Urmărim creşterea gradului de implementare a legislaţiei în domeniul cheltuirii banului public şi promovarea, prin acţiunile noastre, a unui nivel ridicat de profesionalism, astfel încât auditul public extern din România să se înscrie pe linia bunei practici europene şi internaţionale.

Obiectivele noastre strategice sunt: gestionarea şi utilizarea corectă şi performantă a fondurilor publice; protejarea intereselor financiare ale statului român şi ale comunităţii Europene; consolidarea capacităţii instituţionale a Curţii de Conturi a României ca instituţie independentă, profesională şi credibilă de control şi audit public extern al fondurilor publice; asigurarea armonizării cu standardele internaţionale adoptate de Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) şi cu Liniile Directoare Europene de implementare a acestora; implementarea cadrului legislativ armonizat în domeniul auditului public extern, pe măsura evoluţiei bunei practici internaţionale.


Preşedinte: Nicolae Văcăroiu

Vicepreşedinte: Dascălu Doina Elena

Vicepreşedinte: Popescu Mircea Vasile


Consilieri de Conturi

 • Alămîie Dumitru
 • Vorniceanu Marius
 • Pete Ştefan
 • Băghină Domnica
 • Neicuţescu Gheorghe
 • Sandu Capră Mihai
 • Vedinaş Verginia
 • Stoina Cristian Nicolae
 • Hură Mihai
 • Donovici Constanţa Anca
 • Anton Ioan
 • Funar Marioara Sabina

AUTORITATEA  DE  AUDIT

 • Preşedinte Popa Aron Ioan
 • Vicepreşedinte Oană Gheorghe
 • Vicepreşedinte Popeangă Petre

SECRETARIATUL GENERAL

 • Secretar general:. Pufan George 
Nr.crt.
Departament
Titulatură / Domenii verificate
Consilier de Conturi
 1.
Departamentul  I
Coordonare,  metodologie, evaluarea sistemelor de control şi audit public intern, controlul calităţii auditului public extern,  pregătire profesională, IT şi raportare
Alămîie  Dumitru
 2.
Departamentul  II
Finanţe publice, contractare datorie publică guvernamentală, autorizare datorie publică locală, gestionare creanţe România şi a drepturilor/obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale, finanţare partide politice, auditul performanței şi sistemelor informatice, etc.
Vorniceanu  Marius
 3.
Departamentul  III
Transporturi, infrastructură, agricultură, dezvoltare rurală, etc.
Pete  Ştefan
 4.
Departamentul  IV
Guvern, afaceri externe, comerţ, mediu de afaceri, intreprinderi  mici şi mijlocii,resurse minerale, turism, etc.
Băghină Domnica
 5.
Departamentul  V
Muncă şi protecţie socială, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ocupare forță de muncă, sănătate, asigurări de sănătate,  pensii private, etc.
Neicuţescu Gheorghe
 6.
Departamentul  VI       
Coordonarea verificării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale      
Sandu Capră Mihai
 7.
Departamentul  VII
Asistenţă juridică şi consultanță Departamentelor Curţii de Conturi, Camerelor de Conturi şi Autorităţii de Audit, precum și structurilor teritoriale ale acesteia, reprezentare Curtea de Conturi la instanţele judecătoreşti în litigiile în care aceasta are calitate procesuală, reprezentare preşedinte Curtea de Conturi în relaţiile cu alte organisme, în baza împuternicirii date, alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.
Vedinaş Verginia
 8.
Departamentul  VIII
Preşedinție, Parlament,  Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenţei, Avocatul Poporului, CNSAS, integritate, revoluționari decembrie 1989, prevenire și combatere spălare bani, combatere discriminare,  supraveghere prelucrare date cu caracter personal, etc.
Stoina Cristian Nicolae
 9.
Departamentul   IX
Educaţie, cercetare, inovare, sport, cultură, culte, patrimoniu național, presă, știință, televiziune, radiodifuziune, audiovizual, etc.
Hură Mihai
 
10.
Departamentul   X
Valorificare active stat,privatizare, valori mobiliare, investiţii financiare, asigurări, bănci
Donovici Constanţa Anca
11.
Departamentul   XI
Apărare naţională, administrație și interne, mediu,  comunicații, etc.
Anton Ioan
12.
Departamentul   XII
Justiţie, libertăți cetățenești, magistratură,  protecție și pază, telecomunicații speciale, informații interne și externe, etc.
Funar Marioara Sabina


Harta


comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai