Direcţia Generală a Paşapoartelor Ilfov


Str. Fabrica de Glucoză, nr. 7-9, sector 2, Bucureşti
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)Comisar de poliţie
- Vasile Catela
 
Program de lucru:

    ●  Primiri şi eliberări paşapoarte
Luni-Vineri: 08:30-16:30           
Marţi: 08:30-18:30


     ●  Audienţe
Marţi: 09:30 - 10:30 şi 15:00 - 16:00
Joi: 10:00 - 12:00
 
    ●  Program cu publicul:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 - 16:30
Marţi: 08:30 - 18:30Eliberează exclusiv:
    -paşapoarte simple electronice=244,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară);
   - paşapoarte simple temporare = 84,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară) + 100* lei (tarif suplimentar).
    Paşaportul simplu electronic se eliberează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare. Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

    Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 12 luni si se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:
 
       1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
       2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state în care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
       3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar filele au fost epuizate;
       4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească urgent în străinătate;
       5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii, concursuri oficiale, pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.
 
Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar în oricare din situaţiile menţionate mai sus se percepe tariful suplimentar de 100 lei prevăzut de Legea nr.248/2005.
    CERERILE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ŞI A PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE DEPUN ŞI SE TIPĂRESC AUTOMAT ÎN MOMENTUL DEPUNERII DOCUMENTELOR LA GHIŞEU.


I. Paşaportul Simplu Electronic
a) Documente necesare - persoane majore
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
- chitanţă taxă consulară (Trezorerie) - 32 lei;
- chitanţă taxă paşaport simplu electronic (C.E.C. Bank sau B.C.R.) - 244 lei;
- paşaportul anterior, dacă acesta există.
NOTA:
- documentele se depun personal, de către solicitanţii;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
- termenul de soluţionare a cererii nu poate depaşi 30 de zile lucrătoare;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani.
 
b) Documente necesare - minori
- certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
- document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
- chitanţă taxă consulară (Trezorerie) - 32 lei;
- chitanţă taxă paşaport simplu electronic (C.E.C. Bank sau B.C.R.) - 244 lei;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 
NOTA:
- la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;
- documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru această categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au împlinit 6 ani, valabilitatea este de 3 ani);
 
II. Paşaport simplu temporar
Paşaportul simplu temporar se eliberează cetaţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevazute de lege şi nu se afla în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinatate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în urmatoarele situaţii:
1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
2) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţa ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care calatoreşte se află în conflict;
3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
5) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fară de care viaţa ori sanatatea îi este pusă în pericol şi nu exista timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
6) pentru cetaţenii români aflaţi în strainatate care nu mai poseda documente de calatorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în strainatate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.
 
Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:
- se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinatate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinatate, cu modificările şi completarile ulterioare.
- nu se preiau impresiuni digitale.
a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
- chitanţă taxa consulară (Trezorerie) - 32 lei;
- chitanţă taxa pasaport simplu temporar (C.E.C. Bank sau B.C.R.) - 84 lei;
- chitanţa privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (Trezorerie) - 100 lei;
- paşaportul anterior, daca acesta există.
NOTA:
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
- termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.
 
b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
- certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
- document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
- chitanţa taxa consulară (Trezorerie) - 32 lei;
- chitanţa taxa pasaport simplu temporar (C.E.C. Bank sau B.C.R.) - 84 lei;
- chitanţa privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (Trezorerie) - 100 lei;
- paşaportul anterior al minorului, daca acesta există.
NOTA:
- documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 3 zile lucrătoare;
- când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii vor ataşa şi doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni;
 
c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:
- cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
- declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie ;
- document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
- chitanţa taxă consulară (Trezorerie) - 32 lei;
- chitanţa taxă pasaport simplu temporar (C.E.C. Bank sau B.C.R.) - 84 lei;
- chitanţa privind achitarea tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (Trezorerie) - 100 lei;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Harta


comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai