Primăria Sectorului 1


Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 9 - 13, sector 1, Bucureşti
Orar: Luni, Marţi şi Joi: 08:00-18:30
Miercuri şi Vineri: 08:00-16:30
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)


Primar: Andrei Ioan Chiliman

Serviciul Cabinet Primar
Şef Serviciu:  Badea Mihail Dragoş
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon:  021 319 10 13
Fax:  021 319 10 24
Program de audienţe:
Luni: 13:00 - 16:00Viceprimar: Daniel Tudorache

Serviciul Cabinet Viceprimar
Şef Serviciu:  Stan Mariana
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 1013, int. 234

Secretar: Bogdan Nicolae Grigorescu
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13, int. 107; 021 319 10 29
Administraţia Domeniului Public
Adresa: Bd. Poligrafiei  nr. 4
Telefon: 021 319 32 53

Direcţia Stare Civilă
Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17
Telefon: 021 222 01 09; 021 222 12 99; 021 222 31 51

Direcţia de Evidenţă a Persoanei
Adresa: Str. Pechea nr. 20
Biroul nr. 1
Telefon: 021 311 89 23
Biroul nr. 2
Telefon: 021 222 60 26
Biroul nr. 3
Telefon: 021 311 89 25
Biroul nr. 4
Telefon: 021 222 20 89
Biroul nr. 5
Telefon: 021 667 44 48

Serviciul Secretariat General, Audienţe
Şef Serviciu: Georgeta Raportaru
Telefon: 021 319 10,13, int. 153; 021 319 10 41

Serviciul Autoritate Tutelară
Şef Serviciu: Mariana Potcoavă
Telefon:  021 319 10 13, int. 275; 021 315 05 93

Direcţia Juridică
Director executiv:  Alexandru Moldoveanu
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13 int. 132; 021 319 10 09

Serviciul Contencios Administrativ Juridic
Şef Serviciu: Ion Camelia Nicoleta
Telefon: 021 319 10 13, int. 284
Serviciul Legislaţie, Avizare Contracte
Şef Serviciu: Ovidiu Flugeanu
Telefon: 021 319 10 13, int. 251, 257

Direcţia Fond Funciar, Cadastru şi Registrul Agricol
Director executiv: Vlad Gogorici
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon:  021 319 10 13, int. 146; 021 319 10 01

Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol
Şef Serviciu: Haidemak Mădălina
Telefon: 021 3191013, int. 255
Biroul Cadastru

Direcţia General Publică de Evidenţă a Persoanelor Sector 1
Director general: Nicoleta Pârvu
Adresa: Str. Pechea nr. 20
Telefon: 021 319 10 55

Biroul Informatic

Biroul Dispecerat

Serviciul Îndrumare, Sprijin şi Control pe Linie de Evidenţă a Persoanelor

Biroul Analiză, Sinteză, Secretariat şi Relaţii cu Publicul

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
Biroul Nr.1 de Evidenţa Persoanelor
Adresa: Str. Pechea nr. 20
Şef Birou Simona Elena Moisescu


Compartimente:

Compartiment 1
Biroul Nr.2 de Evidenţă a Persoanelor
Şef Birou: Octaviana Barbu
Adresa: Str. Arh. Ion Mincu nr. 15
Telefon: 021 315 35 35, int. 27834

Compartiment 2

Compartiment 3
Biroul Nr.3 de Evidenţă a Persoanelor
Şef Birou: Manuela Grecu
Adresa: Str. Gen. Mathias Berthelot nr. 34
Telefon: 021 315 35 35, int. 15542

Compartiment 4
Biroul Nr.4 de Evidenţă a Persoanelor
Şef Birou: Doina Bejan
Adresa: Str. Ion Neculce nr. 6
Telefon: 021 315 35 35, int. 27739

Compartiment 5

Compartiment 6
Biroul Nr.5 de Evidenţă a Persoanelor
Şef Birou: Marius Mateescu
Adresa: Str. Bucureştii Noi r. 54
Telefon: 021 315 35 35, int. 17931

Compartiment 7

Compartiment 8
Direcţia Stare Civilă
Director executiv: Adrian Toma
Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17
Telefon: 021 222 01 09; 021 222 12 99; 021 222 31 51
Fax: 021 222 03 06


Serviciul Înregistrări Acte de Stare Civilă

Biroul Înregistrări Acte de Naştere

Biroul Înregistrări Acte Căsătorie

Biroul Înregistrări Acte Decese

Biroul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare de Carieră ale României

Biroul Registratură şi Relaţii cu Publicul

Biroul Corespondenţă, Rectificări şi Înscrisuri Menţiuni in Străinătate

Biroul Transcrieri Certificate Înregistrate la Autorităţile Administrative Locale din Străinătate

Biroul Arhivă, Menţiuni şi Informatică

Direcţia Management Economic

Director executiv: Anca Ludu
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 1013, int. 279, 280

Biroul Calitatea Serviciilor


Biroul Patrimoniu

Director Executiv Adj. Economic

Serviciul Buget, Execuţie Bugetară

Şef Serviciu: Mihaela Daniela Bucur
Telefon: 021 319 10 13, int. 201, 281; 021 319 10 45

Serviciul Contabilitate

Şef Serviciu: Gabriela State
Telefon: 021 319 10 13, int. 141; 021 319 10 44

Serviciul Financiar

Şef Serviciu: Diana Binca
Telefon: 021 319 10 13, int. 139; 021 319 10 48

Serviciul Strategie şi Dezvoltare Economico- Socială

Şef Serviciu: Cristian Ionel Mănăilă
Telefon: 021 319 10 13, int. 226

Direcţia Utilităţi Publice

Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13, int. 270


Serviciul Fond Imobiliar
Telefon: 021 319 10 13, int. 271; 021 315 01 91


Biroul Administrare Fond Imobiliar
Serviciul Eficienţa Energetică, Mediu şi Servicii Publice de Salubrizare
Telefon: 021 319 10 13, int. 213

Serviciul Administrativ şi Aprovizionare
Şef Serviciu: Marius Cătălin Ghinea
Telefon: 021 319 10 13, int. 123, 161; 021 319 10 02

Serviciul Libera Iniţiativă şi Activităţi Comerciale
Şef Serviciu: Sorin Nedelea
Telefon: 021 319 10 13, int. 130; 021 314 10 89

Arhitect Şef
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon:  021 319 10 13, int. 242
Fax: 021 319 10 35

Serviciul Reglementări Urbanistice
Şef Serviciu: Oprescu Olivia Ana Ciobanu
Telefon: 021 319 10 13, int. 276


Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire pentru Construcţii Clasa A
Şef Serviciu: Aurelia Stratulat
Telefon: 021 319 10 13, int. 121, 129, 231


Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire pentru Construcţii Clasa B
Şef Serviciu:  Liliana Măgureanu
Telefon: 021 319 10 13, int. 145


Biroul Informare Urbanistică
Şef Birou: Cristian Simion Negriţu
Telefon: 021 319 10 13, int. 121, 241, 233, 129, 231, 228, 212, 248, 287


Biroul Aviz Unic
Şef Birou: Aurelian Ioan
Telefon: 021 319 10 13, int. 117


Biroul Branşamente
Şef Birou: Sanda Teodorescu
Telefon: 021 319 10 13, int. 252


Serviciul Publicitate şi Autorizări
Şef Serviciu: Răzvan Munteanu
Telefon:  021 319 10 13, int. 278, 230; 021/ 19 10 47
Biroul Arhivă Urbanism şi Autorizaţii de Construire
Telefon: 021 319 10 13, int. 128

Direcţia Resurse Umane
Director: Daniela Nicoleta Cefalan
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13, int. 265, 211, 258; 021 319 10 36; 021 313 70 87


Serviciul Resurse Umane
Şef Serviciu: Roxana Ştefania Moise
Telefon: 021 31910 13, int. 135

Serviciul Dezvoltare Instituţională
Şef Serviciu: Iulian Ghinescu
Telefon: 021 319 10 13, int. 266


Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13, int. 151; 021 222 36 24

Serviciul Imagine, Cultură, Presă
Şef Serviciu: Cristina Dumbravă
Telefon: 021 319 10 13, int.151; 021 222 36 24
Fax: 021 319 10 33

Serviciul Registratură şi Relaţii cu Publicul
Şef Serviciu: Cristina Todoran
Telefon: 021 319 10 13, int. 152, 147, 210;
Fax: 021 319 10 06


Serviciul de Sinteză şi Preluare Sesizări Cetăţeni
Serviciul Promovare Activităţi Cultural - Sportive pentru Tineret
Şef Serviciu: Natalia Olteanu
Telefon: 021 319 1013, int. 205


Serviciul Informatică
Şef Serviciu: Virginia Cioltan
Telefon: 021 319 10 13, int. 224, 244


Direcţia Relaţii Internaţionale şi Cooperare Externă
Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 4
Telefon: 021 315 38 02

Serviciul Relaţii Internaţionale
Şef Serviciu: Marian Tudor
Telefon: 021 315 38 02


Serviciul Dezvoltare Regională, Derulare Programe Europene
Şef Serviciu: Manuela Moise
Telefon: 021 315 38 02
Serviciul Protocol


Direcţia Audit Public Intern
Director executiv: Mihaela Violeta Mirosanu
Adresă: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13 int. 166


Serviciul Audit Aparat Propriu
Şef Serviciu: Florea Surdu
Telefon: 021 319 10 13, int. 166

Serviciul Audit Instituţii Subordonate
Şef Serviciu: Elena Albu
Telefon: 021 319 10 13. int. 166
Poliţia Comunitară Sector 1
Adresa: Str. Prometeu nr. 26

Telefon Dispecerat: 021 224 28 87; 021 232 28 87
Telefon Centrală: 021 232 66 35
Telefonul Cetăţeanului : 021 9540

Direcţia Investiţii
Director executiv: Bogdan Piţigoi
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13
Telefon: 021 319 10 13 int. 116; 021 319 10 11
Fax: 021 319 10 11; 021 319 10 27


Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări
Şef Serviciu: Diana Moraru
Telefon: 021 319 10 13, int. 187


Serviciul Achiziţii Publice
Şef Serviciu:  Marcel Bogdan
Telefon: 021 319 10 13, int. 249, 186


Serviciul Urmărire şi Derulare Servicii
Şef Serviciu: Daniela Bălăceanu
Telefon: 021 319 10 13, int. 249


Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii
Şef Serviciu:  Adelina Botezatu
Telefon: 021 319 10 13, int. 259, 116
Director Executiv Adj.
Telefon: 021 319 10 13, int. 188


Biroul Reabilitare Termică
Şef Birou: Răzvan Zamfir
Telefon: 021 319 10 13, int. 290, 183, 181; 021 314 20 91; 021 314 2092; 021 314 20 98
Biroul Lăcaşuri de Cult şi Consolidări


Serviciul Control Intern
Şef Serviciu: Marius Stănică
Adresa: Str. Pechea nr. 20
Telefon: 021 310 04 00


Serviciul Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă
Şef Serviciu: Ioana Popeşteanu
Telefon: 021 319 10 13, int. 232, 191


Biroul Evidenţa Electorală
Şef Birou: Marin Mirea
Telefon: 021 319 10 13, int. 220, 263

Serviciul Prevenire şi Protecţie
Telefon: 021 319 10 56

Biroul Situaţii de Urgenţă
Telefon: 021 316 31 51Galerie foto


Harta


comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai