Casa de Cultură Cluj Napoca


Piaţa Unirii 24, et. 1, Cluj Napoca
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)
 
 
Casa de Cultură Cluj Napoca este o instituţie modernă şi dinamică, ce promovează în comunitate o bogată ofertă culturală şi de educaţie pentru toate categoriile de vârstă şi socio-profesionale.Autorizată la nivel naţional ca furnizor de formare profesională, Casa Municipală de Cultură acordă certificate de calificare şi specializare cu recunoaştere pe piaţa muncii (Operare PC, Ospătari, Bucătari, Comunicare, Tehnici de Consiliere psiho-socială, Formator).
O preocupare constantă este implementarea conceptelor şi politicilor europene în domeniul educaţiei permanente (Lifelong Learning) şi a educaţiei adulţilor în vederea integrării noastre în spaţiul european al învăţării.
Disponibilitatea instituţiei de a crea parteneriate locale, naţionale şi europene cu prestigioase instituţii şi organizaţii contribuie la realizarea unui permanent transfer de învăţare şi bune practici precum şi la configurarea programelor noastre culturale şi de educaţie la standarde europene.
 
 
Cursuri de initiere

Iniţiere muzicală – Grădiniţa muzicală

Structură: 2 zile / săptămână câte o oră
Grup ţintă: copii între 4-7 ani care doresc să se iniţieze în muzică
Perioada de desfăşurare: 5 octombrie 2010 – 31 mai 2011
Loc de desfăşurare: sălile de curs ale Casei Municipale de Cultură
Înscrieri: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24, etaj 1 sau la tel. 0264-595.309, 0264-595.322
de luni până vineri între orele 10.00-18.00
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Profesor: Olga SUCEAVĂ
Coordonatori curs: Adrian Corojan

Limba engleză

Structură:Module de câte 3 luni pe nivele de pregătire (începător, mediu, avansat)
Perioada de desfăşurare: octombrie – iunie (3 ore/săptămână)
Loc de desfăşurare: sălile de curs ale CMC
Înscrieri: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Profesor: Doina GROSU
Coordonatori curs: Daniela Gîfu

Operare PC

Durata: 2 luni
Tip de programe abordate: Word, Excel, Internet
Înscriere: copie BI/CI, diplomă studii, cerere tip
Loc de desfăşurare: laboratorul de informatică al CMC
Informaţii: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Profesor şiCoordonator curs: Daniela Gîfu
 
Cursuri de calificare

Curs de Ospătar (Chelner)

Autorizat de către Comisia Judeţeană de formare profesională a adulţilor cu seria CJ nr. 00027, înregistrat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 12/88/27.05.2004
Durata: 6 luni/720 ore
Nivel de calificare: 2
Înscriere: copie BI/CI, diplomă studii, cerere tip
Teoria: sălile de curs ale CMC
Practica profesională: protocol de colaborare cu Restaurantul “Onix”, “Casa Universitarilor”, “Astoria”
Informaţii: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Coordonatori curs: Adrian COROJAN, Ucu Bodiceanu, Mihaela KIRALY

Curs de Bucătar

Autorizat de către Comisia Judeţeană de formare profesională a adulţilor cu seria CJ nr. 00028, înregistrat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 12/89/27.05.2004
Durata: 6 luni/720 ore
Nivel de calificare: 2
Înscriere: copie BI/CI, diplomă studii, cerere tip
Teoria: sălile de curs ale CMC
Practica profesională: protocol de colaborare cu Restaurantul “Onix”, “Casa Universitarilor”, “Astoria”
Informaţii: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Coordonatori curs: Adrian COROJAN, Ucu Bodiceanu, Mihaela KIRALY

Curs de Operator procesare documente-introducere şi validare date

Autorizat de către comisia judeţeană de formare profesională a adulţilor cu seria CJ nr. 00027, înregistrat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 12/88/27.05.2004
Durata: 6 luni/720 ore
Nivel de calificare: 2
Înscriere: copie BI/CI, diplomă studii, cerere tip
Teoria: sălile de curs ale CMC
Practica profesională: laboratorul de informatică
Informaţii: la sediul instituţiei Piaţa Unirii 24 et.1 sau la tel. 0264-595309, 0264-595322
E-mail: cmc_up@yahoo.com
Coordonator curs: Daniela Gîfu
 
Cursuri de specializare

Curs de Rezolvare de probleme – consiliere psihosocială şi profesională

Autorizat de către comisia judeţeană de formare profesională a adulţilor cu seria CJ nr. 00028, înregistrat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 12/89/27.05.2004
Perioada de desfăşurare: octombrie – iunie
Structura: 8 module/ 8 luni, un  week-end/lună
Grup ţintă: licenţiaţi în domeniul socio-uman  sau studenţi în ani terminali
Scopul cursului: Construirea şi aprofundarea  competenţei    în consilierea psiho-socială şi profesională
Metode de predare - interactive:
 1. muncă pe grupe
 2. demonstraţii
 3. discuţii interactive
 4. joc de rol
 5. construirea de scenarii
 6. vizionarea şi analizarea unor  studii de caz (casetă video/CD)
 7. consiliere cu supervizare
 8. feed-back
Admiterea la curs se face pe baza:
 1. unui dosar de candidare (C.V., scrisoare de motivaţie, copie după actul de studii, copie după actul de identitate.)
 2. interviului
Perioada de înscriere: octombrie-noiembrie

Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca Piaţa Unirii nr.24 sala de conferinţe

Finalitate:
 1. obţinerea unei diplome de specializare autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 2. dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare (la nivel practic) cu beneficiarii
 3. formarea abilităţilor de autocunoaştere
 4. formarea abilităţilor de supervizare şi de oferire de feed-back constructiv
 5. formarea unei echipe de consiliericare să colaboreze în reţea
Coordonator curs: Diana Deac

Curs de Comunicare

Autorizat de către comisia judeţeană de formare profesională a adulţilor cu seria CJ nr. 00136, înregistrat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 12/152/11.03.2005
Grup ţintă: absolvenţi de liceu, fără limită de vârstă sau profesie
Scopul cursului: Construirea şi aprofundarea  competenţelor de comunicare şi relaţionare
Structură: 5 module de curs a câte 12-15 ore/ modul desfăşurate în funcţie de grupă după-masa sau în week-end
Modul 1 – Comunicare
Modul 2 – Comunicare organizaţională
Modul 3 – Tehnici de căutare şi obţinere a unui loc de muncă
Modul 4 – Managementul conflictelor
Modul 5 – Negocierea
Modulele pot fi parcurse şi separat !
Metode de predare - interactive:
 1. muncă pe grupe
 2. demonstraţii
 3. discuţii interactive
 4. joc de rol
 5. feed-back
 6. supervizare
 7. exerciţii de autocunoaştere
Admiterea la curs se face pe baza:
 1. unui dosar de candidare (C.V., scrisoare de motivaţie, copie după actul de studii, copie după actul de identitate.)
Perioada de înscriere: fără limită

Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca Piaţa Unirii nr.24 sala de conferinţe

Finalitate:
 1. obţinerea unei diplome de specializare autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 2. dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare (la nivel practic) cu beneficiarii
 3. formarea abilităţilor de autocunoaştere
 4. formarea abilităţilor de supervizare şi de oferire de feed-back constructiv
Coordonator curs: Diana Deac
 
Curs de perfectionare

Cursul de Formatori

Tipul cursului: de perfecţionare, cursul are un caracter practic, accentul fiind pus pe formarea de abilităţi, nu pe transmiterea de informaţii
Perioada de desfăşurare: 3 luni
Structura: 9 module/ 3 luni, o întâlnire pe săptămană
Grup ţintă: licenţiaţi în orice domeniul, persoane care doresc să predea cursuri pentru adulţi şi să poată oferii certificate prin Ministerul Muncii şi respectiv Ministerul Educaţiei
Scopul cursului: Construirea şi aprofundarea  competenţei de formator pentru educaţia adulţilor
Metode de predare/învăţare - interactive:
 1. prezentări modene
 2. muncă pe grupe
 3. demonstraţii
 4. discuţii interactive
 5. joc de rol
 6. feed-back
 7. proiect
Principalele teme abordate:
 1. Legislaţia formarii profesionale a adulţilor
 2. Standarde ocupaţionale
 3. Metode de predare/învăţare la adulţi
 4. Principii ale educaţiei adulţilor
 5. Stiluri de învăţare la adulţi
 6. Procese de comunicare în formare
 7. Comunicarea asertivă/constructivă
 8. Situaţii dificile în formare
 9. Formarea echipei de formatori
 10. Instruirea în echipa de formatori
 11. Autocunoaştere
 12. Evaluarea la adulţi
 13. Organizarea unui curs
 14. Promovarea unui program de formare
 15. Managementul calităţii unui program de formare profesională
 16. Realizarea unui proiect al unui curs de formare profesională
Admiterea la curs se face pe baza:
 1. unui dosar de candidare (C.V., copie după actul de studii, copie după actul de identitate.)
 2. fişă de înscriere
 3. contract de studii
Perioada de înscriere: octombrie-noiembrie 2010
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca Piaţa Unirii nr. 24, sala de conferinţe sau o sală suficient de mare ca să asigure desfăşurarea activităţii atât în plen cât şi în grupe mici de lucru.
Echipa de traineri:
 1. Diana Deac – pedagog, specialist în comunicare şi consiliere – coordonator curs
 2. Simona Moldovan, psiholog, specialist în consiliere
Evaluare:
 1. Evaluare pe tot parcursul formării conform unei grile de evaluare care se va prezenta la începutul cursului, teste scrise şi probe practice
 2. Examen final cu o comisei desemnată de Direcţia de muncă solidaritate socială şi familie care conferă diplomele cu dublu antet al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Muncii, valabile atât la nivel naţional cât şi în U.E.
 
Finalitate:
 1. obţinerea unui certificat de perfecţionare profesională autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - CNFPA
 2. petenţelor de formare (predare/învăţare) pentru adulţi,
 3. cunoaşterea metodologiei de autorizare a unui program de formare profesinală pentru adulţi
 4. formarea unei echipe
 5. ww.cnfpa.ro  (Registrul furnizorilor de formare profesională autorizaţi)
 6. dezvoltarea com de formatori care să colaboreze în reţea
Costuri:
 1. taxă curs (în acest moment): 650 lei/ curs
           
Persoane de contact:

Mihaela KIRALY, referent Casa Municipală de Cultură
tel.: 0264-595.322
e-mail: cmc_up@yahoo.com
Diana DEAC – tel:. 0740-898.796
e-mail: dianadeac2004@yahoo.com
 

comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont


Pagini populare în Cluj-Napocadeschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai