Casa Corpului Didactic Harghita


Str. Topliţa nr. 20, Miercurea - Ciuc
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)


Director:
Burus Siklodibotond

Bibliotecar : Márdirosz Ajka-Klára
Telefon: 0266 372 139
E-mail: ajka@ccd.eduhr.ro


      Casa Corpului Didactic este o casă a cadrelor didactice. Casa, în care te simţi bine şi în siguranţã; Casa în care poţi comunica cu cei de o seamã cu tine, te poţi informa, ca un copil însetat de cunoaştere; Casa din care poţi porni la drum urmându-ţi visurile şi care te aşteaptã mereu primitoare. Am ales cuvântul cheie Concordia - Armonie pentru caracterizarea managementului Casei Corpului Didactic, care şi-a propus ca obiectiv fundamental dezvoltarea instituţiei, aşezând în centrul sãu omul. Numai acea instituţie se bucurã de succes, se adapteazã la schimbãri, care realizeazã armonia între membrii sãi şi obiectivele instituţiei, între aceste obiective şi aşteptãrile societãţii.
    APÁCZAI CSERE JÁNOS (1625-1659)
    Nãscut în anul 1625 în localitatea Apaţa, Judeţul Braşov, Apáczai Csere János a fost unul dintre pionierii ştiinţelor educaţiei şi a ştiinţelor naturii transilvane. În doar cei 34 ani de viaţã a realizat un proiect al reformei învãţãmântului şi a pus bazele unui sistem educaţional naţional şi unitar, fiind în permanentã opoziţie cu autoritãţile din cauza ideilor inovatoare. Rãsfoindu-i opera, ne surprinde actualitatea ideilor marelui filosof şi pedagog de acum 350 de ani.
    Activitatea marelui cãrturar şi valabilitatea universalã a ideilor sale pedagogice au stat la baza deciziei noastre de a alege Casei Corpului Didactic din judeţul Harghita numele lui Apáczai Csere János.
    Casa Corpului Didactic din Miercurea Ciuc a fost reînfiinţatã conform Deciziei Nr.151./1990 începând cu data de 1.februarie 1990, cu structura avutã la data desfiinţãrii din 1986. Din acest moment fondul de carte existent la desfiinţare a reintrat în totalitate în posesia Casei. Casa Corpului Didactic funcţioneazã în sediul actual din aprilie 1990. În baza Decretului-Lege Nr.100/1990 si a Hotãrârii Guvernului Nr.940/1990 Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Judeţean Harghita, la propunerea Comisiei judeţene pentru atribuirea şi schimbarea numelui instituţiilor, hotãrãşte sã atribuie denumirea instituţiei de Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza.

Instituţia noastră:
 • este în primul rând organizator şi furnizor de programe de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar;
 • este centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice;
 • este centru de informare, documentare şi consultanţă pentru cadrele didactice;
 • centru de dezvoltare şi implementare prin mijloace specifice a reformei în învăţământul preuniversitar,
 • asigura posibilitate de editare de carte şi publicaţii prin editura MAGISZTER;
 • asigura consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
 • este centru metodologic pentru bibliotecarii şcolari şi documentariştii din judeţ;
 • este centru de iniţiere şi organizare a activităţilor ştiinţifice, tipărituri, presa, mijloace de învatamânt, culturale şi de petrecere a timpului liber.
    Prin aceste funcţii Casa Corpului Didactic îşi asigura misiunea de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
 
Oferta de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2010 - 2011:
Programe  Propuse ca urmare a nevoii de perfecţionare rezultate din inspecţia şcolară, care reclamă pentru anumite cadre didactice, necesitatea perfecţionării pe arii/domenii.
 • Educaţia parentală: formarea instructorilor de părinţi
 • Educaţia incluzivă
 • Managementul proiectelor
 • Rwct: Dezvoltarea gândirii critice
 • Mentoratul didactic: perspective, aptitudini, roluri şi forme de activitate
 • Predarea limbii şi literaturii române la gimnaziu (competenţe de comunicare la elevi)
 • Schimbarea de paradigmă literară, o nouă abordare a literaturii secolelor XVIII, XIX, XX
 • Management educaţional
Programe propuse Rezulate din nevoile concrete, exprimate de potenţialii beneficiari
 • Învăţare interactivă prin metodele pedagogiei dramei şi a artei
 • Metoda Kett, educaţie complexă prin inimă, minte şi acţiune
 • Predarea simultană
 • Efectele evaluării asupra dezvoltării şcolarului mic
 • Dezvoltarea personalităţii profesionale a cadrului didactic
 • Acţiunea educativă cu adolescentul
 • Comunicarea nonviolentă, tratarea conflictelor şi medierea
 • Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli
 • "Copilul dificil"
 • Managementul clasei
 • Dezvoltarea prin artă şi joc: Terapia prin artă
 • Formarea echipei şi dezvoltarea colectivelor din unităţile de învăţământ
 • Educaţie pentru sănătatea mediului
 • Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului
 • Aplicarea inovaţiei în pedagogie în activitatea centrelor de documentare şi informare (CDI)
 • Managementul bibliotecii şcolare
Programe în parteneriat
 • Alternativa Step by step
 • Metode moderne de formare a personalităţii copiilor
 • Acordarea primului ajutor în grădiniţă
 • Coordonarea activităţilor din cadrul programului naţional de acţiune comunitară
Biblioteca

Prezentare
    Biblioteca Casei Corpului Didactic Apáczai Csere János are menirea de a contribui eficient la informarea şi documentarea personalului din învăţământul preuniversitar pentru a uşura activitatea la catedră a cadrelor didactice.
    Biblioteca dispune de un fond de carte cca. 23.000 volume şi 80 titluri de reviste periodice, majoritatea cu profil psihopedagogic, metodic, specialitatea disciplinei, manuale, materiale didactice, auxiliare şi reviste de specialitate.
    În Mediatecă se găsesc peste 1000 de materiale informaţionale pe suport netradiţional (CD-ROM-uri, casete video şi audio, hărţi, şi alte materiale didactice).
    Biblioteca oferă spaţiu adecvat pentru realizarea de expoziţii permanente şi ocazionale.              Deasemenea oferă posibilitate de acces la Internet gratuit pentru cadrele didactice înscrişi în bibliotecă.

Orarul bibliotecii ¦ Condiţii de înscriere
Servicii
Serviciile bibliotecii pot fi utilizate de toţi cei care au Permis de intrare în bibliotecă valabil pentru anul calendaristic respectiv.
 • În sala de lectură pot fi studiate toate documentele de care dispune biblioteca.
 • Termenul de împrumut al cărţilor din fondul de împrumut este de 2 săptămâni, cu drept de prelungire la 3-4 săptămâni, în funcţie de numărul de exemplare şi gradul de solicitare a documentului respectiv.
 • Casetele audio şi video, CD-ROM-urile pot fi împrumutate numai de către personal didactic. Termenul de împrumut este de 2 săptămîni, cu drept de prelungire la 3-4 săptămâni.
 • La cererea cadrelor didactice în bibliotecă se pot organiza activităţi specifice pentru elevi, cu prezentări video sau multimedia.
 • Utilizarea gratuită a Internetului de către cadrele didactice.
 • Posibilitate de studiere a ofertei de manuale alternative, prin intermediul unei expoziţii permanente de manuale şcolare alternative.
Observaţie: cei care întârzie cu restituirea materialului împrumutat din bibliotecă, pot pierde dreptul de împrumut pe o perioadă determinată sau chiar definitiv.comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai