Spitalul de Psihiatrie Tulghes


Str.Centru, nr. 342, comuna Tulches
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)

Conducere:


Manager  Ec. Csibi Veronica
Director financiar contabil  Ec. Buştihan Maria 
Director îngrijiri  As. Zöld Olga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de administraţie:
  • Bende Sándor - reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita
  • Magyari Vencel - reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita
  • Petres Sandor - reprezentant al preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita
  • Dr. Lőrincz Ana - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Harghita
  • Dr. Miron Cornelia - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Harghita
  • Dr. Aszalos Albert - reprezentant al Colegiului Medicilor, în calitate de invitat
  • Barabás Kálmán - reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
  • Asistenţilor Medicali din Romania, în calitate de invitat
  • Moldovan Marius - reprezentant al sindicatului, în calitate de invitat.

Structura Spitalului


Secția I: psihiatrie acuți femei: 50 paturi
Secția II: psihiatrie cronici femei: 55 paturi
Secția III: psihiatrie acuți bărbați: 50 paturi
Secția IV: psihiatrie cronici: 50 paturi - cu 2 subsecţii: addictologie și ergoterapie
Secția V: psihiatrie cronici bărbați: 53 paturi
Secția VI: recuperare neuro-psiho-motorie 70 paturi
TOTAL PATURI: 328

Laboratoare, Compartimente:

- Laborator de analize medicale hematologic, biochimic, bacteriologic.
- Laborator de explorări funcționale: EKG, EEG.
- Farmacie cu circuit închis.
- Cabinet CFM. (cultura fizica medicala)
- Cabinet de psihologie.
- Cabinet masaj.
- Cabinet sociologie.
- Compartiment de fizioterapie - ionizări, curenți diadinamici faradizări, magneto-diaflux, terapie stimulativă: ultrasunete, electro-masaj, vibro-masaj, vitalizare.
- Club pentru terapie educațională, ludoterapie și alte acțiuni comune de utilizare a timpului liber.
- Sector ergoterapie și terapie ocupațională cu ateliere de: croitorie, tâmplărie, artterapie, ceramică, împletit coșuri etc.

Conditii de Internare


      Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.
       La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:
a. Bilet de internare de la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.
b. Carte de identitate sau buletin.
c. Dovada calităţii de asigurat:
- Angajaţi: - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.
- Pensionari: - Cuponul de pensie din ultima lună.
- Şomeri: - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
- Persoane fără venit: - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .
- Elevi sub 18 ani şi studenţi: - xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asigurat, adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

Pentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont
deschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai