Direcţia Silvică Prahova


Str. Iuliu Maniu nr. 3, Ploieşti
Telefon (click pentru detalii)
Fax (click pentru detalii)
Email (click pentru detalii)Conducere:
Director: Danielescu Sebastian
Director economic: Mărgărit Marcela
Director Tehnic: Ciomag Dragoș
 
    Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are ca obiect de activitate:
 • aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânatoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic;
 • coordonează şi implementează Programul Naţional de Ameliorare Genetică a Cabalinelor, Conservarea Patrimoniului Genetic Naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură.
    Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează şi se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului sunt:
 • masa lemnoasă pe picior, provenită din tăieri de produse principale, secundare, accidentale şi de igienă ale pădurii şi sub formă de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea primară a lemnului;
 • alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi forestieri, răchită şi împletituri din răchită, mangal de bocşă şi altele de această natură;
 • produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: vânatul viu din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute în mod natural, peştele din apele de munte şi din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşină şi altele similare.
     Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate desfăşura acţiuni de silvoturism şi agrement, echitaţie şi turism ecvestru, folosind eficient capacităţile proprii.
     Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate gospodării, pe baza principiilor enunţate mai sus, şi suprafeţe de fond forestier, proprietate privată sau aparţinând unitaţilor administrativ-teritoriale, păşuni împădurite, perdele forestiere, pe bază de contract.
     Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva obţine venituri şi din vânzările de cabaline la intern şi extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum şi din alte activităţi şi servicii.

Ocoale Silvice:

Ocolul Silvic Azuga:
Adresa: Azuga, Str. Victoriei nr.63
Șef ocol: Enoae Constantin
Contabil șef: Petre Maria Afrodita
Telefon: 0244 326 659
Telefon: 0723 644 743
Fax: 0244 327 537
E-mail: azuga@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Câmpina:
Adresa: Câmpina, Str. Plevnei nr.19
Șef ocol: Drăgoi Dumitru
Contabil șef: Miclea Carmen
Telefon: 0244 336 331
Telefon: 0372 730 574
Fax: 0244 336 354
E-mail: campina@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Doftana:
Adresa: Baicoi, Str. Tufenilor nr.40
Șef ocol: Clinceanu Mihail
Contabil șef: Biserica Violeta
Telefon: 0244 266 748
Telefon: 0723 643 897
Fax: 0244 266 736
E-mail: doftana@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Măneciu:
Adresa: Măneciu, Str. Gării nr.265
Șef ocol: Moiceanu Gheorghe
Contabil șef: Enescu Ana
Telefon: 0244 295 048
Telefon: 0724 049 984
Fax: 0244 295 543
E-mail: maneciu@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Ploiești
Adresa: Ploiesti, Str. Eroilor nr.54
Telefon: 0244 542 028
Fax: 0244 546 882
E-mail: ploiesti@ploiesti.rosilva.ro
Structură personal:
 • Echipa Managerială: Șef ocol ing. Anghel Octavian
 • Contabil șef ec. Gheorghe Georgeta
 
Ocolul Silvic Sinaia:
Administreaza un fond forestier cu o suprafaţă aproximativă de 13.882 hectare.
Adresa: Sinaia, Str. Carol cel Mare nr.22
E-mail: sinaia@ploiesti.rosilva.ro
Structură personal:
 • Echipa Managerială: Șef ocol ing. Grecu Mircea
 • Contabil șef ec. Miclescu Cristian
Ocolul Silvic Slănic:
Adresa: Plopeni, Str. Independenței nr.14
Șef ocol: Lazar Gheorghe
Contabil șef: Tudose Constantin
Telefon: 0244 220 807
Telefon: 0723 644 382
Fax: 0244 220 575
E-mail: slanic@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Vălenii de Munte:
Șef ocol: Tronaru Adrian
Contabil șef: Dumitrache Eugenia
Telefon: 0244 280 451
Telefon: 0372 730 570
Fax: 0244 280 544
E-mail: valeni@ploiesti.rosilva.ro

Ocolul Silvic Verbila:
Șef ocol: Petre Vasile
Contabil șef: Drăgulin Victorița
Telefon: 0244 271 475
Telefon: 0723 695 436
Fax: 0244 272 491
E-mail: verbila@ploiesti.rosilva.ro
Structură personal:
 • Echipa Managerială:Șef ocol ing. Vasile Petre
 • Contabil șef ec. Victorița Drăgulin
 


comentarii

Se incarca...

se incarca

Adaugă Comentariu Mai mult...
X
Adaugă ComentariuPentru a vedea ultimele tale Tweet-uri intra in cont


Pagini populare în Ploieştideschide unelte

Acceseaza propriul cont

Pentru a posta comentarii,
a vota si multe alte lucruri,
inregistreaza-te aici.

Trimite aceasta pagina pe email

completeaza formularul din dreapta pentru a trimite email-uri cu aceasta pagina prietenilor tai

Trimite aceasta pagina
pe email

completeaza formularul din dreapta
pentru a trimite email-uri cu aceasta
pagina prietenilor tai